Zadeva F-122/06: Tožba, vložena 23. oktobra 2006 — Roodhuijzen proti Komisiji