Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 851/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót