Определение на Общия съд (пети състав) от 1 февруари 2016 г. Определение на Общия съд (пети състав) от 1 февруари 2016 г.#SolarWorld AG и др. срещу Съвет на Европейския съюз.#Жалба за отмяна — Субсидии — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно изравнително мито — Освобождаване на вноса, за който има приет ангажимент — Неразделност — Недопустимост.#Дело T-142/14.