Asia C-452/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de commerce de Liège – Belgia) – Zako SPRL v. Sanidel SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Itsenäiset kauppaedustajat — Direktiivi 86/653/ETY — 1 artiklan 2 kohta — Käsite ”kauppaedustaja” — Itsenäinen välittäjä, joka harjoittaa toimintaansa päämiehen yrityksessä — Muiden kuin tavaroiden myynnistä tai ostosta neuvottelemiseen päämiehen puolesta liittyvien tehtävien hoitaminen)