AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI ÁGAZATBAN DOLGOZÓ JÁRMŰVEZETŐK KIKÜLDETÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOKNAK A 96/71/EK IRÁNYELV ÉS A 2014/67/EU IRÁNYELV TEKINTETÉBEN VALÓ MEGHATÁROZÁSÁRÓL, A 2006/22/EK IRÁNYELVNEK A VÉGREHAJTÁSI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT AZ 1024/2012/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL