DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH PRAVILA U POGLEDU DIREKTIVE 96/71/EZ I DIREKTIVE 2014/67/EU ZA UPUĆIVANJE VOZAČA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA TE IZMJENI DIREKTIVE 2006/22/EZ U VEZI SA ZAHTJEVIMA ZA PROVEDBU I UREDBE (EU) BR. 1024/2012