SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTEROU SE STANOVÍ ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA O VYSÍLÁNÍ ŘIDIČŮ V ODVĚTVÍ SILNIČNÍ DOPRAVY, POKUD JDE O SMĚRNICE 96/71/ES A 2014/67/EU, A KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE 2006/22/ES, POKUD JDE O POŽADAVKY NA PROSAZOVÁNÍ, A NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1024/2012