Регламент (ЕИО) № 1512/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно сключване на споразумение под формата на размяна на писма във връзка с член 22 от Споразумението за сътрудничество и член 15 от Временното споразумение между Европейската икономическа общност и Република Тунис и относно вноса в Общността на трици и брашно с трици с произход от Тунис$