Vereenigde Oliefabrieken Заключение на генералния адвокат Mayras представено на5 октомври 1972 г. # NV Vereenigde Oliefabrieken срещу Produktschap voor margarine, vetten en oliën. # Искане за преюдициално заключение: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Нидерландия. # Дело 26-72. TITJUR