Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas