Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/278, 23. veebruar 2018, millega muudetakse määruse (EL) nr 1305/2014 lisa teadete struktuuri, andmete ja teadete mudeli ning vaguni ja ühendveoüksuste kasutamise andmebaasi osas ning et vastu võtta ühise liidese sidekihi IT-standard$