Заключение на генералния адвокат Warner представено на20 юни 1979 г.