Euroopa Kohtu otsus (seitsmes koda), 13. märts 2014$