Регламент (ЕО) № 1043/94 на Съвета от 12 април 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3680/93 относно определяне на някои мерки за опазване и управление на риболовните ресурси в регулаторната зона, определена в Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан$