Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 2/95 от 27 януари 1995 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП$