Решение на Съда (четвърти състав) от 9 август 1994 г.