Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 23/94 от 28 октомври 1994 година за изменение на приложение XX (околна среда) към Споразумението за ЕИП$