Наредба № 70 за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения.