Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 679/2012 av den 24 juli 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Squacquerone di Romagna (SUB)]