Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 679/2012 z dne 24. julija 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Squacquerone di Romagna (ZOP)]