Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 679/2012 z  24. júla 2012 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Squacquerone di Romagna (CHOP)]