Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 679/2012 al Comisiei din 24 iulie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Squacquerone di Romagna (DOP)]