Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 679/2012 tal- 24 ta’ Lulju 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Squacquerone di Romagna (DPO)]