Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 679/2012 ( 2012. gada 24. jūlijs ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [ Squacquerone di Romagna (ACVN)]