2012 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 679/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Squacquerone di Romagna (SKVN)]