Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 679/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Squacquerone di Romagna (SAN)]