Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 679/2012, 24. juuli 2012 , millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [ „Squacquerone di Romagna” (KPN)]