Mål C-32/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte di appello di Napoli (Italien) den 22 januari 2020 – TJ mot Balga Srl