Заключение на генералния адвокат Reischl представено на29 октомври 1981 г. # Alpha Steel Ltd. срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 111/81. Alpha Steel/Комисия TITJUR