Известие във връзка с влизането в сила на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК