Регламент (ЕИО) № 1196/86 на Съвета от 22 април 1986 година относно сключването на Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество и за развитие между Европейската икономическа общност и Ислямска република Пакистан PROPCELEX