НАРЕДБА № 6 от 25.07.2003 г. за компетентност на морските лица в Република България