Писмен въпрос E-3443/10, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията. Увеличаване на миграционните потоци в резултат на международната икономическа криза