Писмен въпрос E-1145/09, зададен от Andreas Mölzer (ITS) на Комисията. Проблеми по време на проверки на движението по пътищата