Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/353 al Comisiei din 9 martie 2018 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1145 privind retragerea de pe piață a anumitor aditivi furajeri autorizați în temeiul Directivelor 70/524/CEE și 82/471/CEE ale Consiliului și de abrogare a dispozițiilor caduce în baza cărora sunt autorizați aditivii furajeri respectivi (Text cu relevanță pentru SEE. )$