Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световната митническа организация във връзка с Хармонизираната система