Sprawa C-187/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 28 kwietnia 2020 r. – JL / BMW Bank GmbH, DT / Volkswagen Bank GmbH