Писмен въпрос E-5300/06 зададен от Stephen Hughes (PSE) на Комисията. Стажанти в Европейски институции