Lieta T-553/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Export Development Bank of Iran/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu — Līdzekļu iesaldēšana — To zaudējumu atlīdzība, kuri prasītājai esot radušies pēc tās nosaukuma iekļaušanas un saglabāšanas to personu un vienību sarakstā, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Vispārējās tiesas kompetence — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums)