Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2167 на Комисията от 17 декември 2019 година за одобряване на стратегическия план за мрежата във връзка с мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе за периода 2020—2029 г.