Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към което Италианската република се присъедини със споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 година, и към която Кралство Испания и Португалската република се присъединиха със споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 година$