Κοινές προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs της 7ης Φεβρουαρίου 1990.