Заключение по съединени дела на генералния адвокат Jacobs представено на 7 февруари 1990 г.