KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE 2011. aastal kolmandatele riikidele osutatud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta