KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne üldiste soodustuste süsteemi toimimise kohta aastatel 2016-2017