Meddelande till vissa personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/1763 och rådets förordning (EU) 2015/1755 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi 2020/C 314/04