Писмен въпрос P-008001/11 Heinz K. Becker (PPE) до Комисията. Схеми за наблюдавани и защитени жилища