SPØRGSMÅL nr. 61 (H-0070/95) af Wolfgang KREISSL-DÖRFLER til Kommissionen. Arbejdsforhold inden for blomsterindustrien i Colombia