Заключение на генералния адвокат Tizzano представено на17 март 2005 г.