Уведомление за отпускане на безвъзмездна помощ — Покана за представяне на предложения — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 — ReferNet — Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО)